Aangifte gepubliceerd sinds : 21/12/2012

DEEL 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

1. Verantwoordelijke voor de verwerking
Naam (of benaming rechtspersoon, feitelijke vereniging of openbaar bestuur)
Vincent BULTOT
Gangbare afkorting van de naam van de verantwoordelijke
VIBU
Ondernemingsnummer/BTW-nummer
BTW BE 0843.821.212
Straat
de l'enfer
Huisnummer
2
Bus
4
Postcode
4280
Gemeente
HANNUT
Land
BE
Juridisch statuut van de verantwoordelijke voor de verwerking
1
11

DEEL 2. De verwerking

1. Benaming van de verwerking
Enregistrement d'informations personnelles des utilisateurs du site web www.nearshop.net (ou sous domaines www.xxxx.nearshop.net avec xxxx un nom variable, ou extension .net, .be, .fr, etc..) et des actions diverses (concours, enquêtes, etc..) organisées par des inscriptions papier ou par autre voie publicitaire. Les informations seront utilisées pour des actions de marketing direct et analyses de marché.
2. Doel of geheel van samenhangende doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt
J1.01
H3.01
3. Categorieën van gegevens die verwerkt worden
A1
A2
A3
A4
B
C
D
E
F
G
H
I
K
N
O
V
W
4. Wettelijke of reglementaire basis(sen)
5. Categorieën ontvangers en categorieën gegevens die kunnen worden verstrekt
A
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
B
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
E
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
G
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
6. Welke maatregelen zijn er genomen om de mededeling van gegevens aan derden te beveiligen ?
A
B
7. Hoe worden de betrokken personen in kennis gesteld van de registratie van hun gegevens?

Persoonsgegevens bij de betrokkene zelf verkregen (art. 9, §1 WVP)

A1

Persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf verkregen (art.9, §2 WVP)

B1
B2
B3
8. Tot wie kunnen de geregistreerde personen zich richten om hun rechten uit te oefenen ?
Naam en voornaam (en/of naam van de dienst)
Vincent BULTOT
Straat
de l'enfer
Huisnummer
2
Bus
4
Gemeente
HANNUT
Postcode
4280
Telefoon
+32 19 86 60 00
Telefax
+32 19 86 60 10
E-mail
9. Bijzondere maatregelen voor de uitoefening van de rechten

Hebt u bijzondere maatregelen genomen om de uitoefening van de rechten door de betrokkene te vergemakkelijken ? Zo ja, welke ?

Informations explicites inclues dans nos conditions générales de vente et confirmations lors des enregistrements
10. Welke bewaartermijn voorziet u voor de gegevens ?
Categorieën gegevens Voorziene bewaartermijn
H
YEARS
10
N
YEARS
10
A2
YEARS
10
D
YEARS
10
A3
YEARS
10
A4
YEARS
10
C
YEARS
10
E
YEARS
10
I
YEARS
10
W
YEARS
10
F
YEARS
10
A1
YEARS
10
K
YEARS
10
V
YEARS
10
G
YEARS
10
B
YEARS
10
O
YEARS
10
11.1 Algemene beschrijving van de veiligheidsmaatregelen (zie referentiemaatregelen)

Algemene maatregelen genomen tot waarborg van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerking (art. 16 WVP)

A1
A2
C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1
D2
D3
E1
F1
F2
F3
G1
H1
I1
I2
I3
12. Categorieën gegevens en land(en) van bestemming
FR
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
NL
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
DE
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
AU
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
HR
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
FI
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
IT
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
IE
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
PT
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
ES
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
UK
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
CH
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
EU
E;I;A1;V;A4;F;H;B;N;G;W;C;A2;O;D;K;A3;
Indien, na de controle van de lijst opgesteld door de Europese Commissie, het land geen passend beschermingsnivau bezit, vindt de doorgifte van de persoonsgegevens toch plaats op basis van art. 22 WVP, omwille van de
A
B
C
D
E
G
H